Oznaki, że winda wymaga naprawy

Korzystanie z wind to nieocenione ułatwienie w przemieszczaniu się między poszczególnymi kondygnacjami budynku. Ze względów bezpieczeństwa powinny one jednak być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a wszelkie usterki muszą skłaniać zarządcę budynku do skontaktowania się z firmą, która otacza urządzenie opieką serwisową i przeprowadza jej konserwacje. Warto pamiętać, że windy są objęte nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i podlegają szczegółowym przeglądom okresowym, obowiązkowy jest też serwis wind towarowych i osobowych przez osoby mające właściwe kwalifikacje. Przekonajmy się, jakie symptomy powinny wzbudzić niepokój i skłonić do wezwania specjalistów, którzy sprawdzą prawidłowość działania urządzenia i dokonają naprawy.

Co może świadczyć o uszkodzeniu windy?

Nowoczesne windy towarowe i osobowe są wyposażone w wiele rozwiązań technicznych pozwalających na stałe monitorowanie ich sprawności, a w razie potrzeby unieruchamiające urządzenie bez pasażerów lub ładunku w bezpiecznym położeniu oraz przesyłające informację do centrali. Zaniepokojenie użytkowników oraz zarządców i administratorów nieruchomości powinny wzbudzać takie zdarzenia jak niedokładne zatrzymywanie się kabiny na przystankach, nieprawidłowe funkcjonowanie wskaźników zamontowanych w kabinie albo na poszczególnych przystankach, a także kłopoty z zamykaniem i otwieraniem się drzwi przystankowych. Do wezwania serwisu powinno też skłonić wadliwe działanie oświetlenia wnętrza kabiny, niedziałające przyciski, a także wszystkie zdarzenia odbiegające od normy – podejrzany hałas, pojawienie się dymu czy wreszcie niereagowanie kabiny na wezwania.

Jakie sytuacje mogą wiązać się z niebezpieczeństwem awarii lub wypadku?

Do najczęstszych przyczyn zagrożenia dla użytkowników wind należą problemy związane z niekontrolowanym ruchem kabiny, uszkodzeniami drzwi przystankowych powodujących niezadziałanie ich blokady, nadmierne przeciążenie, a także niesprawności systemów zabezpieczających np. chwytaczy. Groźne są też uszkodzenia fotokomórek, urządzeń alarmowych i czujników prędkości.