Jakie uprawnienia należy mieć do serwisowania wind i dźwigów?

Windy i dźwigi to nieodłączny element współczesnych budynków, zapewniający komfort i wygodę przemieszczania się pomiędzy piętrami. Aby jednak mogły one działać sprawnie i bezpiecznie, konieczne jest regularne serwisowanie oraz przeglądy techniczne.

Uprawnienia do serwisowania wind i dźwigów

Osoba odpowiedzialna za konserwację wind musi posiadać uprawnienia dozorowe, które są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Uprawnienia te są podzielone na kilka kategorii, w zależności od rodzaju urządzeń dźwignicowych, którymi się zajmuje pracownik. W przypadku wind pasażerskich i towarowych potrzebne są uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Natomiast w przypadku dźwigów budowlanych, suwnic czy żurawi, wymagane są uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń dźwignicowych.

Szkolenia i egzaminy

Aby uzyskać uprawnienia dozorowe, konieczne jest ukończenie odpowiedniego szkolenia oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną UDT. Szkolenia są organizowane przez różne ośrodki szkoleniowe, a ich program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne związane z eksploatacją urządzeń dźwignicowych. Po ukończeniu szkolenia, kandydat przystępuje do egzaminu, który składa się z części pisemnej oraz praktycznej. W przypadku zdania egzaminu osoba otrzymuje stosowne uprawnienia dozorowe, które są ważne przez okres 5 lat.

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie

Oprócz uprawnień dozorowych osoba odpowiedzialna za serwisowanie wind i dźwigów powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Wymagane jest posiadanie wykształcenia technicznego (minimum średniego) oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy przy eksploatacji urządzeń dźwignicowych. Ponadto pracownik musi wykazać się znajomością przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umiejętnością czytania rysunków technicznych.