Dlaczego windy się psują?

Sprawnie działająca winda zapewnia wygodę w trakcie przemieszczania się osób oraz transportowania ładunków między kondygnacjami. Zepsuta winda w wielopiętrowym obiekcie to spore utrudnienie. Dlaczego windy się psują? Dźwigi osobowe czy towarowe to intensywnie eksploatowane urządzenia, przeznaczone zazwyczaj do publicznego użytku. Jako obiekty, będące w ciągłym ruchu, wykonując często pracę pod obciążeniem, w dużym stopniu narażone są na zużywanie się części.

Czy można zapobiec awarii windy?

Podmiot odpowiedzialny za eksploatowanie windy zobowiązany jest do podejmowania czynności, mających na celu zapobieganie jej nieplanowanym przestojom. Systematyczne przeglądy i serwis wind pozwalają na bieżąco kontrolować stan poszczególnych komponentów urządzeń dźwigowych. Wykonywanie pomiarów, napraw i modernizacji wind pozwala przedłużyć żywotność tych urządzeń, a prace konserwacyjne w ich obrębie wpływają korzystnie na funkcjonalność i estetykę wind.

Jak najczęściej dochodzi do awarii dźwigów?

Spośród wielu czynników, które prowadzą do awarii dźwigów osobowych czy towarowych, najczęstszą przyczyną jest zużycie poszczególnych komponentów, dlatego należy przestrzegać terminów obowiązkowych kontroli technicznych wind, a także regularnie je konserwować. Ze względu na powszechną dostępność tych urządzeń bywają one również obiektem ataków wandali, którzy dewastują windy, doprowadzając do uszkodzeń mechanicznych i zakłóceń związanych z ich funkcjonowaniem. Zdarza się również, że powodem przestoju windy jest wada fabryczna urządzenia. Fachowe zdiagnozowanie i niezwłoczne wyeliminowanie usterki pozwala na przywrócenie sprawności urządzenia dźwigowego.