Czy windy towarowe działają inaczej niż osobowe?

W budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, a także w co najmniej dwukondygnacyjnych budynkach opieki zdrowotnej, czy społecznej montowane są dźwigi osobowe. Windy do przewozu towarów usprawniają pracę w halach i zakładach produkcyjnych. Czy windy towarowe działają inaczej niż osobowe? Parametry techniczne dźwigów do przewozu ładunków oraz wind osobowych są odmienne pod względem np. udźwigu, prędkości jazdy, czy sposobu sterowania jazdą. Aby zapewnić bezpieczną pracę windy, należy użytkować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jak należy eksploatować windy towarowe i osobowe?

Parametry techniczne wind do przewozu towarów lub osób powinny być dopasowane do konkretnej funkcji tych urządzeń. Jak należy eksploatować windy towarowe i osobowe? Producenci dźwigów dostarczają klientom produkty, dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania inwestorów na określony rodzaj urządzeń transportu bliskiego (UTB). Windy towarowe  różnią się między sobą wymiarami, wyposażeniem kabin, a także maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniem, dostosowanym do wagi obsługiwanych towarów. Popularne są dźwigi towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny. Tego rodzaju windy towarowe nie mają panelu sterowania w kabinie, w przeciwieństwie do wind osobowych, które umożliwiają użytkownikom wybór przystanku.

Jakie są zasady korzystania z wind osobowo-towarowych?

Windy osobowo-towarowe montowane są w miejscach, związanych z pionowym transportem osób wraz z ładunkami, np. w dużych obiektach handlowych czy magazynach. Tego rodzaju urządzenia mają odpowiedni udźwig oraz wyposażone są w napędy hydrauliczne, które zapewniają właściwe zrównoważenie podłogi podczas załadunku kabiny ciężkimi towarami. Wewnątrz windy osobowo-towarowej znajduje się panel sterujący, służący do zarządzania jazdą.